--------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITY

Text zveřejněný 15.2.2021:
Reakce zdravotních pojišťoven na výzvu k zahájení reformy zdravotnictví v období  tzv. dohodovacího  řízení - kde se jedná o cenách, za kolik budou  nakupovat péči od zdravotnických zařízení. Zatím vítězila kolektivní neodpovědnost -  viz oddíl
Úvod

Text zveřejněný 6.9 2021:
Reakce zdravotních pojišťoven na text zveřejněný 15.2. t.r.  v části Úvod, bude zveřejněna na této stránce se zpožděním, jednání s některými ještě pokračují do konce  září 2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě nemoci či dovolené  je zastupujícím ORL lékařem MUDr. Müllerová.

Adresa:  Maroldova 2304, 272 01  Kladno

Telefon:  603 920 877

www.orl-mullerova.cz