Vítejte na webových stránkách ordinace ORL.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nutnost reformy zdravotnictví v ČR v období hrozícího rozvratu veřejných financí - jak na to

Vážení klienti, to , že covid bude konečně  spoušťeč  všech nutných změn v našem zdravotnictví, je velmi pravděpodobné, protože ekonomicky tento nesystém  nebude dlouhodobě udržitelný .Snad se již dočkáme po těchto volbách slibované reformy zdravotnictví - cílem bude ekonomická udržitelnost a zlepšení kvality péče / v řadě oborů to bude znamenat, že méně je více, což vůbec nemusí být v kontradikci - viz dále / Skokové navýšení  peněz v našem podfinancovaném zdravotnictví / jsme na chvostu  zemí EU - vztaženo k HDP / prostřednictvím  připojištění., jako je tomu  na západ od nás, tam kde funguje zdravotní pojištění. Je před námi  to, co provedla NSR / západní Německo / po sjednocení s NDR / východní Německo /  před 30 lety -  pro lékaře to znamenalo přecenění  podle kvality péče. Někteří toto srovnání neustáli a museli se na náklady státu rekvalifikovat na obor, který v systému chybí. Říká se tomu kultivace systému, my o tom stále jen hovořili a poslední dobou už ani  to ne.  Metody, jak to provést, jsou dávno známé a v nejlepších firmách aplikované - metoda nastavení zrcadla- přecení kvality péče  dle parametrů od průměru  bonusy a malusy , kdy jen 20 % lékařů - kteří umí léčit a myslí při tom více na pacienta než svůj prospěch, si finančně polepší , 60% průměr - a dozví se, proč nejsou mezi elitou, a 20% podprůměrných, kde je poměr cena/ kvalita nejhorší...

Nejvýstižnějším slovem, které naše zdravotnictví  charakterizuje, je nepřiměřenost a nevyváženost skoro ve všem, z pohledu Nizozemce, který je čistý sponzor EU - je velmi rozmařilé. Je málo efektivní- stran počtu lékařů , strukturální nerovnováhou / specialistů je příliš a praktičtí lékaři chybí/ s častými duplicitami v systému -  příliš mnoho lékařů  dělá ve svém oboru příliš málo nebo jen co se vyplatí,  špatnou organizací - příliš mnoho lékařů čeká na práci , nebo  v práci je i když už tam už dávno nemá být / prostě jen nepředal své kompetence  lékaři v jiném oboru, který tam být naopak musí- např. intenzivisté a další lékaři tzv. základních oborů a bere za to nejvíc peněz/ . V bohatém Německu si již nedovolí, aby se nepřetržitě sloužilo na ORL odděleních  v kratších vzdálenostech než je 150 kilometrů od sebe,  v Paříži je o víkendu  na 10 miliónů obyvatel jeden 1 ORL lékař  a místa poskytování péče  se střídají, ti ostatní i  na klinikách se postupně všichni vytrousí do 22. hodin a jsou na telefonu...bodání do bubínků po nocích je již opravdu české specifikum. Ve středních Čechách  máme prstenec ORL oddělení  do 50 km od Prahy, kde se nepřetržitě slouží... jen v Příbrami se to už zhroutilo , po tom co odešli lékaři...Dále je naprosto  nevyhovující systémem úhrady péče  u specialistů, festival klikání výkonů a výrazně defenzivní přístup - kontrol není nikdy dost, zejména u hledačů 100% jistot  ve zdravotnictví.   Nikdo z obyvatel neví , co kde stojí a jaká je tam kvalita péče - tma jako v tunelu...U nás se finanční bonusy pro lékaře poskytují za počet absolvovaných vzdělávacích akcí,  ordinační dobu  a nikoli umění léčit. Relikt socialistického formalismu. V mezinárodním srovnání se v kvalitě péče rok od roku propadáme t.č. jsme asi na 14 místě a Nizozemsko, které bylo před 30 lety na 3 místě, je již řadu let stále na 1.místě . Základním parametrem hodnocení je poměr  mezi vynaloženými penězi a kvalitou. ( cost /benefit). Asi by to tedy v naší situaci  měl být náš cíl. My ovšem máme českou cestu, která je charakteristická  švejkováním a cimrmanovskými slepými uličkami s bludnými kruhy,  stále něco stavíme a nakupujeme, ale to už nestačí.  Jde pochopitelně o toky peněz / loni to bylo něco kolem 355 miliard / ,kde stát má vůči nám občanům grandiózní střet zájmů, v pojišťovenském systému nesmí nic zřizovat - u nás je až nápadně mnoho fakultních a krajských nemocnic./ v porovnání s Rakouskem /, které ještě navíc jedou v režimu byznysu- cílem je vydělávat na našem zdraví, nikoli v režimu poskytovat veřejnou službu. Stát si náš soukromý statek - zdraví - zprivatizoval a přes zdravotní daň nám dávkuje, co je pro naše zdraví nejdůležitější, protože kdo jiný to ví nejlépe. Na to pojištění, které nám slibovali  a jak ho známe ze zahraničí, vůbec nedošlo....Takže tu máme naprostý paskvil, kočkopsa, který se jen tváří jako pojišťovenský sytém,  jsme pojištěni prakticky na všechno, ale to je fikce.  Takže nechtěně  jsme dosáhli  komunismu- každému podle jeho potřeb- bezbřehá solidarita, což jak víme z historie,  nemůže ekonomicky fungovat.  Je naprosto demotivující, 20% pacientů vyčerpá 80% objemu péče a kromě daně , kterou za ně ještě platí stát ,se po nich nic nechce.
 Již téměř 1 rok sledujeme v přímém přenosu, jak si náš stát počíná s objektivním testem zátěže systému- koronavirovou  epidemií . Překvapení se bohužel opět  nekoná.- klasické schéma: ignorace problému , panika, plýtvání zdroji, neprůhlednost, nelogičnost,  byrokracie, příliš málo, příliš pozdě...
Kdo vůbec nic netuší, o českém zdravotnictví doporučuji k přečtení   sestřihaný článek JUDr.Dostála - t.č. v expertním týmu Pirátů  pro zdravotnictví -  z r. 2017 zde -1   a prof. MUDr. Žaloudíka z r.2018.  zdravotnickydenik.cz › blog › orez.  ,na  které nikdo z odpovědných nereaguje. Je to zatím neřešené sudoku, kdy už ani nevíme co je příčina problému a co důsledek . Z té doby je i smysluplné nařízení exministra Vojtěcha, aby zdravotní pojišťovny nakupovaly zdravotní péči podle její kvality , efektivně a transparentně, nikoli podle vyhlášek  ministra.. Děje se tak v dohodovacích řízeních, kde se dohadují poskytovatelé péče se zdravotními pojišťovnami  V případě ORL  se jedná o segment ambulantních specialistů, který je velmi heterogenní a jsou tam obory -jako kardiologie - která má světovou úroveň a počet zařízení a lékařů odpovídá závažnosti zdravotních problémů, které řeší. Vedle toho ORL obor, kde  je dle WHO / Světová zdravotnická organizace. / asi 3x více lékařů než je v Evropě obvyklé- což víme již asi 30 let - a všichni tam něco nějak dělají, aniž kdokoli sleduje co a jak,  paradoxně jich  ještě přibylo...Nápadně mnoho privátních ORL lékařů se změnilo na jednotky intenzivní péče pro banality a vůbec neoperují /neprovádí plánované výkony na sále, je to drahá duplicita praktických lékařů/, je to totiž o mnoho lepší byznys  než operovat, ceny výkonů na sále  jsou doslova směšné .Způsob jakým se to děje trefně popisuje MUDr. Hnízdil - výroba pacientů v Čechách, nejlépe chronických...  /Paní exředitelka VZP  ing. Musílková je nazvala slimáčky na zelíčku....a ono se stále nic neděje/ Ceny výkonů: odstranění nosní mandle  300 bodů - bod má každá nemocnice jinak - ve Slaném  90 haléřů + cíleně pod endoskopickou kontrolou 1500 bodů / kdy pojišťovny platí  slánské nemocnici jen tu endoskopickou kontrolu bez toho odstranění ,/ odstranění krčních mandlí 2 x 600 bodů, plastika nosní přepážky 1100 bodů, odstranění štítné žlázy  3700 bodů - ohodnocení práce 3 lékařů,  a 2 sester, kdy operatér by to měl hodně umět - to nemůže dělat úplně každý.+ práce přístroje - harmonického skalpelu- krájí tkáně teplem ultrazvuku a zavařuje cévy- 5000 bodů !!! Nádherný příklad ocenění práce zdravotníků...
Na tuto poptávku jsem ukončil pilotní část projektu Garantovaná kvalita péče v ORL oboru, který  probíhá v ORL ambulanci v Kladně, ve Slaném a na lůžkové části slánské nemocnice od roku 2010.  Byl dodán smluvním zdravotním pojišťovnám v parametrizovaném znění - ono se oficiálně stále neví, co to ta kvalita péče vlastně je...Co tedy oddělení pro kvalitu péče na Ministerstvu zdravotnictví a ÚZIS celých posledních 30 let dělalo? Jedná se o překlopení nizozemských parametrů kvality do  do českých poměrů....Výsledky jsou pozoruhodné: násobně méně se operuje,  řádově méně se bodá do bubínků,  méně léčí antibiotiky, řádově méně širokospektrými atd.  Většina operací probíhá buď ambulantně nebo v režimu tzv. jednodenní chirurgie. Více se posiluje úloha pacienta v systému, na podkladě úplných  a nezkreslených informací, což pochopitelně klienti preferují. Plýtváním se k ekonomické prosperitě nedobereme - definice plýtvání ve zdravotnictví je součástí projektu. Jedná se o korekci byznysu odstraněním paralelních motivací . Ano , o tom je také Hippokratova přísaha-  upřednostnění zájmů pacienta nad zájmy lékaře  / součást přísahy po promoci / nějak ten étos vyprchal.  V tomto (ne)systému  šetříte peníze a měly by se částečně  vrátit v podobě bonusu za kvalitu a zároveň úspory peněz od pojišťoven.  Absurdita  stále platné úhradové vyhlášky   z r 1998 je v tom, že čím rychleji léčíte a šetříte peníze, tím hůře jste hodnocen....když je něco levné, tak toho musíte vykazovat hodně, abyste si vydělal..  Výsledkem je přehlcený systém, na všechno se nápadně dlouho čeká.... To už exministr Vojtěch nezvládl vyřešit...Pořadí, jak která pojišťovna na tento projekt zareagovala v čase. 1. OZP -207, za 3 týdny - alespoň průměrná platba za 1 pojištěnce, ponechala diskriminační část úhradové vyhlášky -  proplácení diagnostiky jen o některých diagnóz s ušními problémy...vykompenzováno bonusem za kvalitu...Za 1/2 roku VZP - 111, bonus a proplacení veškeré smysluplné péče - skokové navýšení do mírného nadprůměru, účast v pilotním projektu  Středočeská pobočka VZP odmítla, prý to organizuje centrála...znovu zvolený pan generální ředitel ing. Kabátek píše  v článku Zdravotnického deníku : Kompetence máme, ale politici nám neumožňují  je vykonávat / z 2.11. 2017 /  toto : je to naše chyba , už dávno měli naši klienti vědět  jaká je kvalita  v jednotlivých zdravotnických zařízeních a kolik to tam stojí. No tak hurá, projekt již od r 2018 pojišťovny mají....Má ho i Ministerstvo zdravotnictví  / musel jsem se za ty pojišťovny zeptat  jestli lze zakomponovat  tzv. koeficienty kvality do matematického vzorce. a zde máte odpověď vysokého státního úředníka  zde příloha 2. Za 1 rok ČPZP - odstranění diskriminující části úhradové vyhlášky zatím bez bonusu, účast v projektu bez vysvětlení odmítla...  Za 1,5 roku VoZP -201, ponechání diskriminační části úhradové vyhlášky a bonus menší než u OZP a VZP Nejhorší je ZPMV, která projekt dopisem generálního ředitele vychválila- viz zde.-příloha 3  Jako jediná mezi lety 2016 a 2018 nerespektuje Seznam výkonů - také ministerská vyhláška, která navýšení plateb za endoskopickou diagnostiku nejprve daný rok zaplatila a při vyrovnání předchozího roku tam z toho navýšení ponechala 3% a zbytek zase strhla- říká se tomu parametrická regulace, vysvětlení jsem se nedočkal. Za stejný rozsah péče ve stejné kvalitě platí o 26 % méně , než zbývající pojišťovny. Mojí elektronickou komunikaci s touto ZP mohu na vyžádání klienty této pojišťovny zaslat...
Dne 10.2. opět začíná dohodovací řízení o platbách na příští rok, tedy uprostřed coronavirové krize, kdy  to stálo zdravotní pojišťovny - jen VZP prý 40 miliard a konec v nedohlednu... Přebytek  asi 60 miliard na účtech zdravotních pojišťoven byl loni nesmyslně rozpuštěn mezi poskytovatele, bez jakéhokoli  zlepšení kvality pro občana  ..  a teď nám to tam chybí. S neplánovaným  deficitem  v rozpočtu kolem 80 miliard,  který již počítá s dalším deficitem v řádu stovek miliard pro tento rok , to je výsledek  vládnutí polistopadových populistů - byznysmenů  na konci ekonomické konjunktury....Nereformovaný důchodový systém  / asi 4 komise organizované státem nevymyslely za 20 let  nic, prý nám zbývají 4 roky , jinak buď budeme chodit do důchodu v 75 letech nebo budeme brát důchody o 20% nižší. /  a zdravotnictví, takže aby se to ekonomicky nezhroutilo, si budeme muset  zase půjčit.....zcela jistě za skvěle nízký úrok. Výčet absurdit v našem zdravotnictví  je nekonečný, aby se neplýtvalo - tedy těch 30 Kč za návštěvu u lékaře, na které se smrskla naše reforma zdravotnictví, za  občany= voliče platí zdravotní pojišťovny !!!.Každý lékař má svůj průměr  na předepsané léky a laboratorní vyšetření, jak si to kdy historicky nastavil a není konfrontován s celostátním průměrem, ostatně ani nevíme kolik je. Takže lékař, který z pohledu kvality procesů pro pacienta umí léčit a ještě šetří peníze, může být při tom ještě  penalizován a naopak lékař = naprogramovaný automat na chrlení výkonů a vyšetření / musí při tom potlačit svou zkušenost v daném oboru / penalizován není. Koncept reformy zdravotnictví - kultivace krok za krokem od nejslabšího článku řetězu - asi jím bude obor ORL - mají zdravotní pojišťovny od r. 2018  - není větší výzvy pro ORL  obor, než dělat totéž v méně lidech kvalitněji a peníze  přerozdělit dle umění léčit ...Opět  již máme zpoždění 2 let. Je třeba slovům vrátit původní smysl.. ORL obor je také coronavirovou krizí zasažen asi úplně nejvíce ze všech - karanténními opatřeními se podařilo občanům výrazně ozdravět, takže komplikace a stavy, které  s infekty souvisí, si před sebou nevalíme, ty prostě nebudou / asi 80% výkonů na ORL odděleních okresního formátu /  Armáda ORL lékařů je ve stavu těžké hibernace - co s tím ? Začít konečně kultivaci našeho zdravotnictví, pochopitelně ořezem  zplanělého stromu - robustního, s nahnilými kořeny, než nám spadne na hlavu.

V Kladně 15.2.2021

P.S. Reakce zdravotních pojišťoven  budou chronologicky uveřejněny v oddílu Aktuality po 1.4. , do kdy mají čas na odpověď.

 
 
 Ke stažení